Raseriseddel 
tages frem 
sammenkølles 
og henkastes 
i et hjørne!